Steak Casa (7 oz.) & butterfly shrimp (3) Pork tenderloin medallions (3) and butterfly shrimp (4) Filet mignon brochette & grilled shrimp (3) Filet mignon (7 oz.) & butterfly shrimp (4) Grilled chicken breast and shrimp (3)